Nieuwe mijlpaal: gebouw 356 wind-en waterdicht

De werkzaamheden voor de transformatie gebouw 356 verlopen voorspoedig. Op 31 oktober kwamen alle betrokken partijen bij elkaar voor de viering van een nieuwe mijlpaal: gebouw 356 volledig wind- en waterdicht. 

IOB heeft het Rijksvastgoedbedrijf ondersteund met de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek en bouwkostenmanagement. Daarnaast is er een DO raming opgesteld en zijn er diverse bouwtechnische werkzaamheden uitgevoerd. Gedurende het project is IOB verantwoordelijk voor het toezicht en ondersteuning directievoering.