Dé klantgerichte ingenieurs

Bouwfysica

Als het gaat om de kwaliteit van het binnenklimaat van uw vastgoed, dan gaat het om de bouwfysische aspecten van uw woning of bedrijfspand. Elementen als warmte, lucht, vocht en geluid spelen hierbij een belangrijke rol. Wilt u een optimaal binnenklimaat dat goed is voor uw gezondheid maar óók voor het milieu? Laat u dan adviseren door onze specialisten van Bouwfysica.

U kunt bij de afdeling Bouwfysica terecht voor diensten als:

 • Het beoordelen van de bouwfysische kwaliteit
 • Het invullen van uw duurzaamheidswensen in (nieuwbouw)projecten;
 • Het verduurzamen van uw bestaand vastgoed;

Beoordelen van de huidige bouwfysische kwaliteit

De Nederlandse overheid heeft als doelstelling om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Zij volgt daarmee de Europese doelstelling. In het kader daarvan moeten alle nieuwbouwprojecten met ingang van 1 juli 2020 voldoen aan de BENG. Maar de grootste uitdaging ligt in de bestaande vastgoed voorraad. Ruim 80% van de voorraad in 2050 is al gebouwd! Dat betekent dat de komende jaren binnen deze voorraad een flinke verduurzamingsslag zal moeten plaatsvinden.

De verplichte minimale Label-C-verplichting per 1 januari 2023 voor kantoren groter dan 100 m2, de ambitie voor een minimale Label-C-verplichting voor sociale huurwoningen, het zwaarder belasten van het verbruik van aardgas. Ingrepen die bovenstaande doelstelling moeten ondersteunen.

De energielabel C verplichting voor kantoren geldt niet voor: 

 • Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft een kantoorfunctie)
 • Monumenten (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten
 • Panden die binnen 2 jaar worden gesloopt, getransformeerd of onteigend

Voor u als vastgoedeigenaar heeft de doelstelling van de Nederlandse overheid mogelijk ook de nodige gevolgen. Laat daarom onze specialisten u adviseren over hoe u (geleidelijk) aan de gestelde eisen en ambities kunt voldoen. Dit kan bijvoorbeeld al aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan. Door in uw onderhoudsplannen van vandaag al rekening te houden met een verduurzamingsstrategie, voorkomt u hoge (her)investeringskosten in de toekomst.

Onze specialisten zorgen altijd voor een advies dat past bij uw wensen als eigenaar/gebruiker en voldoet aan de door de overheid gestelde eisen. Wij maken hierbij gebruik van de kennis en expertise van onze andere disciplines. Zo bent u altijd verzekerd van een integraal advies op maat.

Duurzaamheidsadvies voor nieuwbouwprojecten

Vanaf 1 juli 2020 moeten alle nieuwbouwprojecten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen, beter bekend als BENG. De BENG vloeit voort uit het Energieakkoord en geldt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. De energieprestaties van al het nieuw te bouwen vastgoed wordt vastgelegd aan de hand van drie indicatoren. Deze indicatoren zullen vanaf 2020 de EPC gaan vervangen (NEN7120 wordt vervangen door de NTA8800).

De BENG-indicatoren

1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Het ontwerpbesluit ten aanzien van het wijzigen van het Bouwbesluit 2012 ten aanzien van energie neutrale nieuwbouw is in een kamerbrief voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer, zie deze link. Eind 2019 zal hierover een beslissing worden genomen.

Wilt u er zeker van zijn dat uw nieuwbouwproject aan alle nieuwe wettelijke eisen voldoet? Dan adviseren onze specialisten u graag over de manier waarop u de eisen binnen uw project kunt invullen. Ook kunnen onze specialisten u adviseren over het toepassen van duurzame en circulaire materialen. Lees hier wat Ingenieursbureau IOB in dat kader voor u kan betekenen.

Meer informatie?

Stel uw vraag aan onze specialisten!
Jeffrey Koole
Engineer Bouwtechniek-Bouwfysica
EPA adviseur

Naast verduurzamingsadvies, kunt u bij de specialisten van IOB ook terecht voor:

 • Verduurzaamheidsadvies
 • EPC berekeningen
 • Daglichtberekeningen
 • Ventilatieberekeningen
 • Nagalmtijdberekeningen
 • Berekeningen op gebied van thermische weerstand, inwendige condensatie, geluid en akoestiek
 • GPR-rapportages
 • EPG-berekeningen
 • EPA-Labels
 • Warmteverliesberekeningen
 • Koellastberekeningen
 • Gebouwsimulatie