Transformatie gebouw 356 Vliegkamp Valkenburg

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt samen met de gemeente Katwijk een energieneutraal woon- en werkgebied met maximaal 5.000 woningen. Het nieuwe woongebied, zal gefaseerd in de komende 10-20 jaar ontstaan. In de tussentijd wordt er gewerkt aan passend beheer en gebruik van de bestaande gebouwen.  

Gebouw 356 is een voormalige marinevliegkampwerkplaats, bestaande uit productie- en kantoorruimtes. Het plan is om bedrijven uit de hightech/innovatiesector hierin te vestigen. IOB is betrokken bij de transformatie van gebouw 356. 

Duurzaam

Een belangrijke doelstelling is om locatie Valkenburg zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen. Hierbij wordt het grootste gedeelte van de vrijgekomen materialen duurzaam hergebruikt en toegepast in andere projecten.

Op het dak van gebouw 356 worden verschillende nieuwe technologieën getest. Zo zijn er twee  windturbines van PowerNEST op het dak van de voormalige werkplaats gerealiseerd. Bovendien zijn onderstaande duurzame energiesystemen door Putman B.V. toegepast:

  • Hybride zonnepanelen
  • Generator die werkt op waterstof
  • Energieopslag 

Werkzaamheden IOB

IOB heeft het Rijksvastgoedbedrijf ondersteund met de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek en bouwkostenmanagement. Daarnaast is er een DO raming opgesteld en zijn er diverse bouwtechnische werkzaamheden uitgevoerd. Gedurende het project is IOB verantwoordelijk voor het toezicht en ondersteuning directievoering. 

  • Bouwkosten: haalbaarheidsonderzoek en DO raming
  • Brandveiligheid: advisering vergunningstraject
  • Bouwtechniek: SO en DO tekeningen i.s.m. architect, vergunningstekeningen, bouwkundigbestek
  • Directievoering en toezicht. Directievoering vanuit ondersteunde rol

Valkenburg