Dé klantgerichte ingenieurs

Brandveiligheid

Het uitbreken van brand in een gebouw kan verstrekkende gevolgen hebben. De veiligheid van de mensen in en om het gebouw komt in gevaar, er ontstaat mogelijk brandoverslag op naastgelegen panden of er komen giftige stoffen vrij. Risico’s die we ten alle tijden willen voorkomen en waarvan we de effecten tot een minimum willen beperken. Wilt u meer inzicht in de brandveiligheid van uw gebouwen en plannen? Laat u dan adviseren door onze specialisten van de afdeling brandveiligheid.

U kunt bij de afdeling brandveiligheid onder andere terecht voor:

 • De beoordeling van de brandveiligheid van uw gebouw(en)
 • Het opstellen van een masterplan brandveiligheid
 • Advies bij een aanschrijving van de gemeente

Beoordeling Brandveiligheid

Voldoet uw gebouw (nog) wel aan de geldende brandveiligheidseisen?  Met een quickscan weet u snel of er nog aandachtspunten zijn. Onze specialisten inspecteren uw gebouw en beoordelen de aanwezige maatregelen ten opzichte van de mogelijke risico’s. Zo weet u snel waar u aan toe bent en hoe u de brandveiligheid van uw gebouw kunt verbeteren.

Een meer uitgebreide inspectie kan natuurlijk ook. In dat geval beoordelen onze adviseurs uw gebouw aan de hand van de gestelde eisen uit het Bouwbesluit 2012. Punten van aandacht zijn onder andere de maatregelen om het ontstaan, het ontwikkelen en uitbreiden van een brand te beperken, de maatregelen waarmee de brand tijdig wordt opgemerkt en de maatregelen om te zorgen dat er geen slachtoffers vallen. De resultaten van deze uitgebreide inspectie ontvangt in een helder, overzichtelijk rapport voorzien van advies op maat.

Masterplan Brandveiligheid

Wilt u gaan bouwen of verbouwen? De aandacht voor brandveiligheid begint al vroeg in het ontwerpproces. Onze specialisten bepalen in overleg met onder andere de architect en, het uiteindelijke pakket aan brandveiligheidsmaatregelen. Deze maatregelen hebben niet alleen betrekking op het creëren van een brandveilig gebouw, maar ondersteunen ook een brandveilig gebruik. Het uiteindelijke brandveiligheidsconcept wordt vervolgens uitgewerkt in een Masterplan Brandveiligheid (MPB). Hierin wordt de brandveiligheid van het gebouw tot in detail beschreven en optioneel verder uitgewerkt in tekeningen en berekeningen. Dit masterplan kan worden gebruikt voor de verdere uitwerking van bijvoorbeeld de brandmeldinstallaties en voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Aanschrijvingen van de gemeente

U heeft op last van de gemeente een aanschrijving ontvangen van de brandweer. Wat nu? De gemeente ziet erop toe dat alle gebouwen binnen haar gemeentegrenzen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving omtrent brandveiligheid. Voldoet uw pand niet, dan kunt u een aanschrijving verwachten. De ernst van de aanschrijving varieert van het melden van geconstateerde gebreken tot een formele ‘last onder bestuursdwang’. Een aanschrijving kan een direct effect hebben op uw bedrijfsvoering. Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat er bij een dergelijke aanschrijving ineens veel op u af komt. Deze zorgen nemen wij u graag uit handen. Onze specialisten adviseren u over de te nemen maatregelen en nemen de communicatie met de gemeente over. Wij zorgen vervolgens voor een goede en snelle afhandeling waarbij de kosten zoveel mogelijk worden beperkt.

Meer informatie?

Stel uw vraag aan onze specialisten!
Jurjen Meuldijk
Adviseur Brandveiligheid-Bouwtechniek
Projectmanager

Ook voor deze diensten kunt u terecht bij de afdeling brandveiligheid:

 • Quickscan Brandveiligheid
 • Toezicht en verscherpt toezicht
 • Vuurlastberekeningen
 • Brandoverslagberekeningen
 • Opvang- en doorstroomcapaciteitsberekeningen
 • Toelichtingen omgevingsvergunning bouwen
 • Berekeningen NEN6060 (Grote brandcompartimenten)
 • Ontruimingsplannen en ontruimingsplattegronden
 • Bouwplantoetsing