Dé klantgerichte ingenieurs

DUURZAAM EN CIRCULAIR BOUWEN DOET U MET IOB!

Ingenieursbureau IOB maakt de bebouwde omgeving duurzamer. Dat wil zeggen: Gezondere gebouwen voor de mens, maar óók betere gebouwen voor het milieu. Dat begint al bij onze ‘Groene Offerte’. In deze offerte wijzen wij onze opdrachtgevers al in een vroeg stadium op een meer duurzame uitvoering van de gevraagde werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan de mogelijkheden voor een optimaal energieverbruik, maar ook aan de kansen en voordelen van het toepassen van duurzame materialen. Uiteraard houden wij met het oog op toekomstig gebruik in onze ontwerpen ook rekening met de flexibiliteit op langer termijn. Daarmee waken wij ervoor dat ook bij veranderende eisen en wensen het gebouw langer bruikbaar blijft.

Fossiele brand- en grondstoffen worden steeds schaarser. Daardoor zullen materiaalprijzen de komende jaren sterk stijgen en komt de vrije verkrijgbaarheid ervan onder druk te staan. Niet voor niets zet de Nederlandse Overheid met haar regelgeving en diverse transitieagenda’s in op een circulaire economie. “Nederland Circulair 2050”, luidt het devies en het gelijknamige programma. Bij circulair bouwen gaat het niet alleen om wat er aan grondstoffen, materialen en producten in een gebouw zit, maar gaat het vooral om hoe we deze elementen kunnen behouden of hergebruiken. Het gebruik van (her)groeibare materialen is immers beter voor het milieu. Door circulaire of biobased materialen toe te passen zorgen wij dat de CO²-uitstoot van uw gebouw wordt beperkt. Met behulp van natuurlijke materialen kan CO² ook binnen uw gebouw worden opgeslagen waardoor de kwaliteit van het binnenklimaat sterk verbeterd. Enkele voorbeelden van duurzame materialen zijn lijnolie-verfproducten, natuurlijke isolatiematerialen, hout, leem of hennepblokken en olifantsgras als toevoeging in beton.

Naast advies over toe te passen materialen, kunnen onze kostendeskundigen het financiële verschil tussen traditioneel bouwen met fossiele grondstoffen en duurzaam bouwen met duurzame materialen voor u vergelijken. Alle toegepaste materialen kunnen wij vervolgens voor u vastleggen in een gebouwenpaspoort. Daarmee creëert u voor de toekomst een database van uw complete voorraad aan (her)bruikbare bouwmaterialen.

Ingenieursbureau IOB is partner van ICDUBO (Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen). Ook is een van onze collega’s een van de drijvende krachten achter Stichting Agrodome Nederland. Stichting Agrodome is een initiatief om de positie van biobased en circulaire bouwmaterialen, -producten en -bouwconcepten te verbeteren en partijen aan elkaar te verbinden. Ingenieursbureau IOB biedt dan ook een deskundig denkraam voor duurzaam en circulair bouwen. Waarde creëren en waarde behouden. Dát is wat wij doen. Voor onze opdrachtgevers, maar óók voor het milieu.