Bouwfysica

De spil tussen bouwtechniek en installaties, dat is bouwfysica. Alle fysische aspecten, zoals warmte, vocht, lucht en geluid binnen de bebouwde omgeving vallen hieronder. Al deze aspecten hebben invloed op de scheidingsconstructies en het binnenmilieu van uw pand. In de woningbouw, utiliteitsbouw en verduurzamen neemt bouwfysica een steeds belangrijkere plaats in.
 
Optimale afweging
Hoge investeringen in geavanceerde oplossingen of dure technische installaties zijn zaken waar u verstandig mee om wil gaan. U bent op zoek naar praktische oplossingen met een optimale verhouding tussen investeringen en exploitatiekosten. IOB is continue op zoek naar die oplossingen en mogelijkheden die recht doen aan uw wensen. Met onze geïntegreerde projectaanpak kunnen we de kansen en mogelijkheden binnen de verschillende disciplines optimaal tegen elkaar afwegen.
 
EPC
Een lage EPC kan worden behaald door een optimaal bouwkundig ontwerp op gebied van thermische weerstand en luchtdichtheid in combinatie met energiebesparende installaties. Een lage EPC betekent lagere energie- en daarmee exploitatielasten. Dat is mooi voor u, maar ook mooi voor het milieu. Een lager energieverbruik draagt bij aan een beter klimaat.
 
Vier aspecten
Het blijft niet alleen bij energiezuinigheid. De visie van IOB op het gebied van bouwfysica bestaat uit vier aspecten: gezondheid, comfort, energiezuinigheid en omgeving. Een optimaal binnenklimaat, comfortabele omgeving, laag energieverbruik en het uitsluiten van invloeden van buitenaf. Allemaal belangrijke zaken voor uw gebouw. Onze specialisten zijn in staat om een juiste afweging te maken tussen de verschillende mogelijkheden en u optimaal te adviseren. We hebben daarbij maar één doel: een tevreden opdrachtgever.
 
Dienstenpakket
Op het gebied van bouwfysica geeft IOB uitgebreid advies, zoals:
·         EPC berekeningen
·         Daglichtberekeningen
·         Ventilatieberekeningen
·         Nagalmtijdberekeningen
·         Diverse berekeningen op gebied van thermische weerstand, inwendige condensatie, geluid en akoestiek
·         GPR rapportages verzorgen
·         EPG berekeningen
·         Warmteverliesberekeningen
·         Koellast berekeningen
·         Gebouwsimulatie