TenneT Hoek van Holland

Als onderdeel van het strategische plan “Randstad 380kV” wordt door TenneT TSO in Hoek van Holland een 380kV station gebouwd waar 2 seriespoelen worden geplaatst. Hiermee wordt het schakelstationstation geschikt gemaakt voor de toenemende energie behoefte in de regio.

Eén van de meest in het oog springende onderdelen van het project zijn de 380kV afspanportalen. Omdat de projectlocatie direct naast de Maeslantkering ligt, zijn de 30m hoge stalen portalen zoveel mogelijk vormgegeven in de lijn van dit Rijkswaterstaatswerk.

IOB heeft dit project als adviseur van TenneT begeleid van het ontwerp tot en met de uitvoering, waarbij de eerste werkzaamheden voor het project al zijn verricht in 2008. IOB heeft de rol van hoofdconstructeur vervuld. Daarnaast heeft IOB de volledige bouwkundige uitwerking verzorgd.  De werkzaamheden omvatten o.a. het ontwerp van het station in samenwerking met TenneT, de uitwerking van vergunningsstukken, bestek, de berekeningen en tekeningen voor uitvoering van fundaties en staalconstructies.

Naast het werk voor het 380kV station in Hoek van Holland heeft IOB ook de engineering gedaan voor een aantal aan dit station gerelateerde projecten waaronder het verplaatsen van hoogspanningsmasten het aanpassen van mastfundaties. 

Klik hier voor een filmpje van het project