Renovatie Oostlijn Amsterdam

De stations van de Oostlijn zijn eind 2015 op de schop gegaan. De bouwwerkzaamheden aan de 16 metrostations hebben 2,5 jaar geduurd. De renovatie is inmiddels afgerond. 

Groot onderhoud was na 35 jaar noodzakelijk. Midden jaren ’70 zijn de stations gebouwd. De liften waren versleten, de verlichting was achterhaald. Een eenvoudige schilderbeurt voldeed niet meer. Verbeteren van de sociale veiligheid was de tweede reden om de stations aan te pakken. Niet iedereen voelde zich ’s avonds veilig op de metrostations. Om meer licht en ruimte in de stations te brengen, zijn er bij 5 ondergrondse-, en 11 bovengrondse stations, glazen liften geplaatst. Vides zijn opengebroken zodat meer daglicht in de stations komt. Oude loketten zijn weggehaald en de wanden zijn strak getrokken. Kaartautomaten, SOS-palen, informatiepanelen zijn geclusterd in één wand, zodat meer rust ontstaat. Dankzij deze aanpassingen is het voor reizigers makkelijker geworden om hun weg te vinden in de metrostations.

IOB heeft het  management van Gemeente Amsterdam Metro en Tram ondersteund met de elektrotechnische en brandveiligheidsvraagstukken in het UAV-GC aanbestedingstraject.

Bekijk ook:

 

Bron impressie: GROUP A