Onderhoud Maastunnelcomplex

Na enkele jaren is de renovatie en restauratie van de Maastunnel in Rotterdam volledig afgerond. Met het oog op de cultuur- en bouwhistorische waarden was de wens van de Gemeente Rotterdam om ook de oevergebouwen te restaureren. IOB heeft deelgenomen in het tenderteam van de Gemeente Rotterdam voor de aanbesteding van het meerjarenonderhoud van het Maastunnelcomplex. Hierbij heeft IOB de Gemeente Rotterdam ondersteund bij de inventarisatie en kostenraming van zowel de oevergebouwen als de auto-, en voetgangers-, fietstunnel. 

Groot onderhoud 

De monumentale Maastunnel (1942) is de oudste tunnel van Nederland en werd gebouwd volgens de afzinkmethode. Aanleiding voor de grootschalige renovatie kwam voort uit de aangepaste Europese tunnelwetgeving en de technische staat van onderdelen van de hoofdconstructie. De renovatie van de Maastunnel Rotterdam is in 2017 gestart en heeft in totaal twee jaar geduurd. Nu de renovatie is voltooid, voldoet ook de techniek in de tunnel aan alle nieuwe wettelijke veiligheidseisen.

Rotterdams icoon

Het Maastunnelcomplex bestaat uit acht onderdelen: twee toegangsgebouwen, twee ventilatiegebouwen, twee garagegebouwen, de tunnel (twee autotunnels, de fiets- en voetgangerstunnel) en de tunneltraverse aan beide oevers. De karakteristieke ventilatiegebouwen, ontworpen door architect Ad van der Steur, staan aan weerszijden van de Maas. Dagelijks maken duizenden motorvoertuigen, fietsers en voetgangers gebruik van deze tunnel en is daarmee een belangrijke schakel in het Rotterdamse wegennetwerk.

Werkzaamheden IOB

  • Inventarisatie van 6 stuks oevergebouwen (het toegangs-, ventilatie- en garagegebouw) aan de noord- en zuidzijde van de Maas;
  • Opstellen MJOP (NEN2767);
  • Opstellen kostenraming.