Sloop en ontmanteling van bedrijfsterrein Aluchemie

Ingenieursbureau IOB ondersteunt Aluchemie bij sloop en ontmanteling van bedrijfsterrein.

Met ingang van dit jaar heeft Aluchemie na 55 jaar haar deuren gesloten. Nu de productie definitief is gestopt, maakt het bedrijf zich op voor de totale ontmanteling en sloop van de beeldbepalende bedrijfshallen van de koolstofanodefabriek gelegen langs de A15. 

Na jarenlang als “huisadviseur” te hebben gewerkt, is IOB nu ook in deze afsluitende fase nauw bij Aluchemie betrokken. In nauwe samenwerking met onder andere TAUW en Cataly werkt IOB aan de totale sloop en ontmanteling van de terreinafwerkingen, funderingen inclusief ondergrondse kabels en leidingen en de uit te voeren grond- en grondwatersaneringen.  

Eind mei 2021 werd IOB uitgenodigd voor een eerste gesprek ten behoeve van de benodigde ondersteuning, advisering en afstemming van diverse werkzaamheden. Echter bleek al snel dat de uit te voeren werkzaamheden een grotere impact hadden dan verwacht. 

Na de nodige vooronderzoeken, assisteert IOB op dit moment onder andere de afdeling inkoop en het projectteam met de aanbesteding en voorbereiding van de sloop van de gebouwen en overige objecten op het terrein.

Daarvoor wordt op dit moment het terrein zowel onder als boven de grond inzichtelijk gemaakt. “Helaas, waren er geen as-built lay-outs aanwezig van de terreinafwerkingen, terreinhoogten en havenbodems rondom de Jetty en dergelijken. 

Door het terrein volledig inzichtelijk te maken verkrijgen we de benodigde gegevens om de risico’s bij de uitvoering van de ontmanteling en sloop te minimaliseren” aldus Cees van Eck, Projectmanager Industrie bij IOB.  

Aluchemie streeft ernaar om medio juni 2022 aan te vangen met de sloop- en demontagewerkzaamheden van de gebouwen tot aan het maaiveld en de ondergrondse infrastructuur en herstel van de bodemkwaliteit. Deze werkzaamheden zullen waarschijnlijk doorlopen tot in het jaar 2023.