Wereldmuseum Rotterdam

Tijdens de grootschalige verbouwing/onderhoud/renovatie en gefaseerde uitvoering van het Wereldmuseum in Rotterdam is sprake geweest van grootschalige technische aanpassingen en investeringen – zowel aan het exterieur als aan het interieur – over de jaren 2017 (najaar), 2018 2019 en begin 2020. Daarbij is sprake van bijzondere projectcondities zoals de inzet van hoogwaardige advieskennis per (ontwerp)fase, het integreren van bovenwettelijke eisen, de toepassing van gelijkwaardige oplossingen, technische uitdagingen behorende bij een bestaand complex dat bestaat uit verschillende bouwwerken, maatwerktoepassingen in verband met exploitatie, de Rijksmonumentale status van het object inclusief bijbehorende strikte voorwaarden.

Rijksmonument

Het museum kent de status van Rijksmonument waardoor er bij alle (deel)projecten nadrukkelijk rekening is gehouden met aanvullende eisen/wensen vanuit deze invalshoek. Het museum bestaat oorspronkelijk uit een drietal kadastrale percelen en 3 bouwwerken met een slechte onderlinge samenhang en in een dusdanige slechte technische staat dat het nauwelijks meer geschikt was voor gebruik als museum. Het bouwwerk is deels aangemerkt als Rijksmonument en deels als beschermd stadsgezicht. Na de renovatie beschikt het Wereldmuseum over een museaal binnenklimaat naar actuele technische en gebruiksinzichten in het casco van een Rijksmonument c.q. beschermd stadsgezicht.

Het gehele object is ingrijpend verbouwd en gerenoveerd met de volgende doelstellingen:

Exterieur:

  • Renovatie buitengevels;
  • Onderhoud aan dakconstructie;

Interieur:

  • Museum dat voldoet aan de actuele wet- en regelgeving, primair op gebied van brandveiligheid;
  • Verbetering van de inbraakbeveiliging en gebruikswensen;
  • Realisatie van duidelijke zichtlijnen tussen verschillende gebouwen;
  • Revitalisatie gehele binnen afwerking museale ruimten met herstel van monumentale kenmerken;
  • Realisatie van een hoogwaardig museaal binnenklimaat;
  • Creëren; van nieuwe zichtlijnen door de buitenschil.