Herinspectie graanelevatoren Maassilo

Aan de kade van de Maashaven Z.Z. naast de Graansilo, bevinden zich de buiten gebruik zijnde Graanelevatoren, welke gebouwd zijn omstreeks 1950. De elevatoren bestaan uit 3 torens welke met elkaar verbonden worden door twee loopbruggen. Door middel van vier corridors sluiten de torens aan het gebouw van de Graansilo.

Door de Gemeente Rotterdam, Cluster Stadsontwikkeling, Vastgoed is opdracht gegeven voor het uitvoeren van een scenario-onderzoek voor het behouden van de elevatoren en loopbruggen. Tevens stelt IOB de meerjarenonderhoudsbegrotingen op t.b.v. instandhouding voor een periode van 10 jaar.