Verduurzaming Ferdinand Bolstraat 33 - Den Haag

Het 110 jaar oude pand aan de Ferdinand Bolstraat is een voormalig schoolgebouw dat momenteel verhuurd wordt aan drie verschillende partijen. Naar aanleiding van de huurderswensen is IOB door de Gemeente Den Haag ingeschakeld voor achterstallig onderhoud, installaties, vaststelling huidig energielabel en de kostenraming.

Na de vaststelling van het huidige energielabel is er aan de opdrachtgever een voorstel gedaan om het label op te waarderen naar niveau C en A.
Voor beide niveaus heeft het kernteam Beheer & Onderhoud een kostenraming gemaakt. 
 
De opdracht is inmiddels gestart en het complex wordt verduurzaamd van Energie label G naar A.  Het comfort niveau komt daarmee gelijk te staan aan nieuwbouw.