Nieuwbouw Rabobank Gouwestreek BREEAM Excellent

Combinatie Dura Vermeer Bouw Zuid West/Kraaijvanger heeft eind december 2015 de ontwerp- en bouwtender gewonnen voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuw duurzaam kantoor voor Rabobank Gouwestreek. Het ontwerp van Rabobank Gouwestreek is tot stand gekomen binnen een integraal Design & Build ontwerpteam bestaande uit Ingenieursbureau IOB, Kraaijvanger Architects, BOAG, DGMR met Dura Vermeer als opdrachtgever.

BREAAM-Excellent

Nieuwbouw Rabobank Gouwestreek is één van de meest duurzame panden in Gouda en omstreken. Zo zijn er o.a. nestgelegenheden voor de gierzwaluw en wordt het pand verwarmd door middel van warmte-, koude-opslag en 254 PV-panelen. Het nieuwe kantoor van Rabobank voldoet hiermee aan de certificering ‘BREEAM Excellent’. 

Werkzaamheden IOB

IOB heeft in de gewonnen tender meegeschreven en een meerjaren onderhoud begroting (MJOB) opgesteld. Daarnaast heeft IOB gedurende alle fasen van het project de advisering voor de installaties en constructies verzorgd.

Rabobank