Fietsenstalling Coenderpark Spoorzone Delft

Door de aannemerscombinatie CrommeLijn wordt vanaf 2011 gewerkt aan de Spoorzone Delft. De werkzaamheden bestaan uit het ontwerp en bouw van een spoortunnel van 2,3 kilometer, een ondergronds station, een parkeergarage en het bouwrijp maken van het gehele plangebied. De huidige, inmiddels in gebruik genomen fietsenstalling heeft al te weinig capaciteit, daarom wordt op dit moment druk gewerkt aan een aanvullende ondergrondse fietsenstalling onder het Coenderpark.

Ingenieursbureau IOB heeft voor de Crommelijn aan de hand van het ontwerp van Benthem Crouwel de uitvoeringstekeningen en constructieberekeningen uitgewerkt. De uitvoeringsstukken zijn voor de drie disciplines, bouw-, constructie en installatietechniek volledig in BIM uitgewerkt.