Bouwrijp maken ontwikkelingslocatie voormalig Uniper terrein

De voormalige Elektriciteitsfabriek van Uniper (voorheen E.ON), de EFG centrale aan de Galileïstraat te Rotterdam, is in 2014 omgebouwd tot het Warmte Station Galileïstraat (afgekort WSG). WSG levert warmte aan de stad Rotterdam. Deze warmte is afkomstig van de afvalverbrandingscentrale Rozenburg (AVR) en loopt via de Leiding over Noord naar WSG. 

De bouwkundige- en constructieve engineering en de engineering van de gebouw gebonden installaties voor het WSG complex zijn verzorgd door Ingenieursbureau IOB. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Stebru.  

De gewijzigde bedrijfsvoering van Uniper was tevens aanleiding om 4,7 hectare van het in totaal 7 hectare grote perceel over te dragen aan de Gemeente Rotterdam, vertegenwoordigt door het Havenbedrijf Rotterdam en het projectteam M4H. In 3 fases wordt het perceel geschikt gemaakt voor de overdracht en toekomstige herontwikkelingen.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van dit bijzondere project