Schadebeoordeling Vopak Zeesteiger 2

Bij Vopak Botlek is Zeesteiger 2 op donderdag 19 maart 2015 aangevaren door een zeetanker en daarbij beschadigd. IOB is door Vopak gevraag om de inspecties uit te voeren. In eerste instantie is bepaald of het veilig was om te inspecteren. Daarna zijn bovendeks en onderdeks vanuit vaartuig, inspecties uitgevoerd. IOB heeft de onderwaterinspecties door de duikers aangestuurd. In vervolg op de inspecties zijn een aantal herstelopties voorgesteld.

Daarna zijn door IOB de documenten, waaronder een Programma van Eisen opgesteld voor de aannemersselectie. Aannemers konden op de voorstellen een prijs aanbieden en ook een eigen voorstel doen, volgens het principe van construct & build. IOB heeft Vopak geadviseerd bij de aannemersselectie.

Geka Bouw is uit deze selectie gekomen om het werk uit te voeren als aannemer binnen het Bouwteam. Vervolgens heeft IOB tijdens de hele engineeringsprocedure Vopak geadviseerd en de controle uitgevoerd op berekeningen en tekeningen van Geka Bouw. Tijdens de uitvoering heeft IOB toezicht gehouden op het totale project en specifiek op het betonwerk. Toezicht op het maritieme staalwerk en de conservering werd uitgevoerd door daarin gespecialiseerde bedrijven.

Het beschadigde deel van de betonnen steiger is gesloopt, de betonfundering is gedeeltelijk hersteld en de steiger is in staal herbouwd. Op 7 december 2015 is Zeesteiger 2 weer in gebruik genomen.