Uitkragende galerij Riouwlaan Vlaardingen

Naar aanleiding van een onderzoek naar de constructieve veiligheid van de bestaande balkons en galerijen is aan IOB gevraagd om een second opinion op deze rapportage. Na een controle en interpretatie van het eerste onderzoek zijn aanvullende onderzoeken in het werk uitgevoerd ter verificatie. Hieruit bleek dat de veiligheid van ruim 75% van de galerijen en balkons alsnog voldoet aan de gestelde wettelijke eisen. Een groot deel van de tijdelijke ondersteuning was niet noodzakelijk. Vergelijk hiervoor de foto's met de tijdelijke voorzieningen en de geveloverzichten. In overleg met de opdrachtgever is gekeken naar de locatie en bestaande afwerking van de galerijen en balkons en is voorgesteld de herstelwerkzaamheden uit te voeren met koolstoflijmwapening volgens het VVUV-systeem.