Onderzoek en revitalisering Galerijflats Sliedrecht

In het kader van de veiligheid van uitkragende galerijen en vloeren is, aan de hand van de leidraad CUR248 een onderzoek uitgevoerd van de 4 complexen Reiger, Lijster, Nachtegaal en Merelnest. Naar aanleiding van de resultaten is in nauw overleg met de architect en opdrachtgever een plan van aanpak opgesteld waarbij de korte en lange termijn investering is afgewogen tegen de mogelijkheden. IOB heeft hier naast het constructieve advies ook het bouwkostenadvies voor verzorgd. 

Bij de flats is een constructieprincipe opgesteld waarbij in eerste instantie de veiligheid gewaarborgd wordt van de bestaande constructie en waarbij op langere termijn (1 of 5 jaar) uitbreiding mogelijk is om de complexen en woningen te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen door bredere galerijen en grotere balkons voor meer woongenot. Deze uitbreiding is reeds uitgewerkt en in de constructie voorzien.

Klik hier voor een filmpje over de revitalisering van de flats
 
Bron impressies: Van Es Architecten