Nieuwbouw MFA Kapelle

Ingenieursbureau IOB heeft op het project "Nieuwbouw MFA Kapelle" op vakkundige wijze de volledige constructieve engineeringwerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden betroffen de fasen Voorontwerp, Definitief Ontwerp en Technisch ontwerp/Bestek in 2013/2014. De opdrachtgever heeft dit bevestigd met een tevredenheidverklaring. Er is integraal met de andere adviseurs ontworpen aan dit uiterst duurzame gebouw. Het plan is geheel in BIM gemodelleerd. Tijdens de uitvoering (2015-2016) tot de geplande oplevering in mei 2016 voert IOB vaktechnisch toezicht uit.

 MFA Kapelle is een zeer duurzame multifunctionele brede school, dat toekomstbestendig is georganiseerd om samenwerking en de groei daarvan optimaal te faciliteren. De twee basisscholen hebben een eigen onderwijskundige identiteit. Door de flexibele organisatie en detaillering kunnen de lokalen rond de leerpleinen op termijn groeien naar een half of geheel open onderwijsdomein. De scholen zijn aan weerszijde van de bibliotheek gesitueerd, die samen met de centrale hal het hart van het gebouw vormt. Daklichten en de tuinpatio op de verdieping brengen daglicht in het hart van het gebouw. De kinderopvang, de zorgfuncties en de onderbouw van de scholen sluiten aan op het hart, waar in combinatie met de speellokalen de samenwerking is vormgegeven. In de vormgeving van het gebouw worden de duurzaamheidambities van de opdrachtgever tot uitdrukking gebracht door het golvende dak, dat met de PV-cellen op het zuiden is georiënteerd. De grote overstekken zijn uitnodigend en  vervullen de functie van zonwering. Het naar voren geschoven bouwdeel van de bibliotheek markeert de hoofdentree.

IOB heeft samen met de andere adviseurs integraal ontworpen aan dit multifunctioneel gebouw met de hoge mate van flexibiliteit. Daarom is gekozen voor een kolommenstructuur met lichte scheidingswanden. De maatvoering van de constructie is zorgvuldig afgestemd op de functionele indeling en toekomstige wijzigingen. De stabiliteitswanden zijn zodanig geplaatst, dat ze deze flexibiliteit niet in de weg staan.

 Constructief hebben wij daaraan bijgedragen door:

  • Te zorgen voor verlenging van de levensduur door het gebruik van de bestendige materialen beton en staal in de structuur zodat ook naar de toekomst de vrije indeelbaarheid optimaal is.
  • De beperking van het materiaalgebruik door overspanning maten te kiezen die optimaal gebruik maakt van de materiaaleigenschappen.
  • Het gebruik van duurzame materialen door het gebruik van betongranulaat en de hergebruik mogelijkheden van de staalconstructie.
  • Rekening te houden met de milieu-impact van (bouw)logistiek en transport door de maatvoering van de prefab constructie delen voor beton en staal
  • Het integreren van de constructie en de vormgeving waardoor het gebogen dak vanuit de constructie haar basisvorm heeft gekregen  en de integratie van de constructie en de bouwfysische aspecten in de dikte en isolatie van de vloeren en daken.

 

MFA Kapelle heeft een gemiddelde GPR score van 8,64.  Het is een energieneutraal gebouw met een EPC-score van 0!

Lees ook: 

'Eerste paal multifunctionele accomodatie Kapelle'