6D wonen: Standaard woningen VORM

De diverse woningtypes met kopers opties zijn volledig uitgewerkt in BIM.Op deze manier is het voor VORM ontwikkeling mogelijk om nieuwe projecten samen te stellen met de gemodelleerde woningen en opties. IOB heeft deze woningen in opdracht van VORM in 6D BIM bouwkundig en constructief uitgewerkt.

Opdrachtgever
VORM Ontwikkeling B.V.

Partners
Viac Installatieadvies, Topvorm, Calduran en Timme

Locatie
Nederland

Omvang
9 verschillende woningtypes