Brandveiligheid Rijksmonumentaal wooncomplex

IOB heeft in 2014 op verzoek van Maasdelta Groep een onderzoek ingesteld naar de brandveiligheid van het Rijksmonumentale wooncomplex aan de Oostkade 8 t/m 16a te Hellevoetsluis. Aansluitend heeft IOB een werkomschrijving (bestek) opgesteld voor de herstelwerkzaamheden en naar aanleiding daarvan een gestructureerde offerte uitvraag georganiseerd. IOB heeft de aanwijzingen voor diverse aannemers begeleid en de ingediende offerte beoordeeld. Aangezien de LEAN-methodiek onderdeel uitmaakt van de offerte-uitvraag zijn de bewoners van het wooncomplex nauw betrokken bij het project.

In 2015 zullen de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd en zal IOB de directievoering en het toezicht verzorgen. Gedurende het gehele project heeft IOB bovendien alle communicatie met het bevoegd gezag gevoerd (Brandweer, Gemeente en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed).