Nieuwbouw Jachthal Oceanco

Oceanco bouwt zeer luxe hoogwaardige jachten. Het project bevat de ontwikkeling van een complete scheepswerf voor de (af)bouw van luxe jachten tot een lengte van 140m. De scheepsbouwhal krijgt een oppervlakte van 5.500 m² is 33m hoog en wordt voorzien van een droogdok met een diepte van 10m. In het gebouw naast de hal worden 2.800 m² kantoren en 13.000 m² werkplaatsen, kantine en overige technische ruimten gerealiseerd. In de hal komen drie separate klimaatsystemen voor de hal zelf, het schip en flexibele verfspuittenten. De eisen die gesteld worden aan de klimaatinstallatie zijn van een zeer hoog niveau en kunnen het best omschreven worden als museumklimaat. Daarnaast worden de hal en werkplaatsen voorzien van uitgebreide installaties voor industriële gassen, een stofzuig- en persluchtsysteem. Voor de warmteopwekking en koeling wordt gebruik gemaakt van twee open bronnenparen voor warmte- en koudeopslag in de bodem op een diepte van ca. 200m.

De hal wordt uitgerust met twee bovenloopkranen met elk een hefvermogen van 2x25ton. De kranen kunnen buiten de hal rijden door middel van een uitklapbare kraanbaan van ca. 25m. Om dit mogelijk te maken is er een hefdeur ontwikkeld die boven het dak in elkaar schuift en daarmee een netto opening realiseert 32x30,5m.

Op het omliggende terrein worden een portiersloge, trafogebouw en ruim 500 parkeerplaatsen gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken dienen er constructies van bestaande scheepshellingen en steigers gesloopt te worden, worden er aanpassingen gedaan aan de bestaande schepenlift en een nieuwe damwandkade gerealiseerd. Het totale terrein heeft een oppervlakte van ca. 26.000 m². Op de nieuwe scheepswerf wordt een spuitloods gerealiseerd van 2800 m² inclusief kantoren en kantine. De spuitloods wordt gebouwd in de directe nabijheid van de tunnel onder de Noord van rijksweg A15.

IOB heeft het architectonisch ontwerp, de bouwkundige- en constructieve engineering, het ontwerp en engineering van de infrastructuur. De engineering van de gebouwgebonden installaties heeft eveneens plaats gevonden onder de verantwoordelijkheid van IOB. Tijdens de uitvoering heeft IOB deel uitgemaakt van het directie team dat de uitvoering heeft bewaakt.

 

Lees ook: 

'Nieuw droogdok Oceanco'

Opdrachtgever
Alblasserdam Yachtbuilding Properties B.V.

Locatie
Alblasserdam

Omvang
Hal ca. 21.300 m² | Spuitloods ca. 2.800 m² | Terr

Expertise
Bouwkostenadvies
Bouwtechniek
Constructietechniek
Installatietechniek