Officiële opening MFA Kapelle

Op vrijdag 23 september 2016 wordt de Brede School in Kapelle officieel geopend. MFA Kapelle is een zeer duurzame multifunctionele brede school, die toekomstbestendig is georganiseerd om samenwerking en de groei daarvan optimaal te faciliteren. De twee basisscholen hebben een eigen onderwijskundige identiteit. Door de flexibele organisatie en detaillering kunnen de lokalen rond de leerpleinen op termijn groeien naar een half of geheel open onderwijsdomein. De scholen zijn aan weerszijde van de bibliotheek gesitueerd, die samen met de centrale hal het hart van het gebouw vormt.

In de vormgeving van het gebouw worden de duurzaamheidambities van de opdrachtgever tot uitdrukking gebracht door het golvende dak, dat met de PV-cellen op het zuiden is georiënteerd. De grote overstekken zijn uitnodigend en  vervullen de functie van zonwering. Het naar voren geschoven bouwdeel van de bibliotheek markeert de hoofdentree.

IOB heeft samen met de andere adviseurs integraal ontworpen aan dit multifunctioneel gebouw met de hoge mate van flexibiliteit. Ingenieursbureau IOB heeft de volledige constructieve engineeringwerkzaamheden uitgevoerd. Het plan is geheel in BIM gemodelleerd. Tijdens de uitvoering (2015-2016) tot de geplande oplevering heeft IOB vaktechnisch toezicht uitgevoerd.

Klik hier voor meer informatie over het project