Feestelijke opening galerijen Bernard Zweersplein Schiedam

Vrijdag 26 augustus is de feestelijke opening van de galerijen aan het Bernard Zweersplein. De VvE Bernard Zweersplein heeft de galerijen omgetoverd tot 'luxe wandelpromenades'. De VVE Bernard Zweersplein was voornemens de galerijvloeren en hekwerken aan te passen in verband met de levensloopbestendigheid. Lopende dit traject kwam naar voren dat de galerijflat aan het Bernard Zweersplein in Schiedam door de constructieopbouw viel onder het risicoprofiel van uitkragende vloeren. Vooruitlopend op de wijziging van het bouwbesluit waarin de onderzoeksplicht van dit type constructies is omschreven heeft de VVE, door IOB, onderzoek laten verrichten naar de constructieve veiligheid. Door zowel de kennis van het Schiedamse, de reeds opgedane ervaring met uitkragende vloeren als deze en het feit dat IOB betrokken is geweest bij de evaluatie van de CUR248 had IOB de kennis en ervaring die de VvE zocht.

IOB heeft voor het complex de benodigde stappen uitgevoerd waarbij eerst een 10% toetsing is uitgevoerd. Naar aanleiding van de resultaten van dit beperkte onderzoek is er opgeschaald naar een 100% scan. Uiteindelijk is geconcludeerd dat het complex risicovol was. Hierna is er een stempelplan opgesteld voor de tijdelijke situatie en zijn definitieve voorzieningen uitgewerkt. Opmerkelijk hierin is dat IOB, nadat gestart was met de uitwerking van een uitwendige staalconstructie, de VVE geadviseerd heeft om over te stappen naar een versterking met koolstofwapening volgens het VVUV-systeem. Dit systeem was net nieuw op de markt en IOB heeft dit geadviseerd aangezien het een forse besparing op zou leveren voor de VvE. De volledige uitvoering is verzorgd onder leiding van Van der Meulen Vastgoedzorg. 

Klik hier voor een artikel over het project in het VvE Magazine