Onderzoeksplicht ophangconstructies zwembaden

Dat ophangconstructies van zwembaden niet altijd veilig meer zijn blijkt al sinds 2001. De afgelopen jaren hebben er in diverse zwembaden zelfs ongevallen plaatsgevonden door het bezwijken van ophangconstructies, waarbij in Tilburg in 2011 zelfs een dodelijk ongeval. Eigenaren van overdekte zwembaden moeten vanaf 1 juli 2016 verplicht aantonen dat er geen gevaarlijk roestvrijstaal meer aanwezig is. Met deze onderzoeksplicht wil minister Blok zorgen dat zwembaden alles doen om de veiligheid van hun bezoekers te garanderen. Dit staat in een wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012, dat donderdag is gepubliceerd in de Staatscourant.

Verplichting
De aankondiging van de minister verplicht eigenaren van zwembaden de staat van het bouwwerk te laten onderzoeken op basis van de bestaande richtlijn ‘NPR 9200:2015 - Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden’. Op deze wijze kan de eigenaar aan de regelgeving voldoen en een voor bezoekers en medewerkers veilige omgeving bieden.

Eigenaren van zwembaden moeten het onderzoek voor 1 januari 2017 uitvoeren. Is er sprake van gevaarlijk roestvrijstaal dan zal de eigenaar dit moeten verwijderen of vervangen om te voldoen aan de constructieve veiligheidseisen. Gemeenten kunnen het onderzoeksrapport opvragen en handhaven als niet wordt voldaan aan deze onderzoeksplicht.

Aanleiding
Op basis van een rapport van het Mulier Instituut uit december 2015 in opdracht van de zwembadbranche blijkt dat 92% van de overdekte zwembaden niet voldoet aan de onderzoeksplicht voor stalen hangconstructies. En in tweederde van de gevallen is bij zwembaden nog steeds risicovol RVS aanwezig.

RVS
Door het chloor in zwembaden wordt het RVS dat is toegepast als constructiemateriaal in ophangsystemen van plafonds aangetast. Hierdoor kan putcorrosie ontstaan. Putcorrosie kan leiden tot ernstige verzwakking van de constructie. Deze kan hierdoor zonder enige waarschuwing bezwijken.

Als specialist op het gebied van constructieve veiligheid zijn de ingenieurs van IOB al vaker ingeschakeld om de ophangconstructies van zwembaden te inspecteren en te ondersteunen om de veiligheid weer te waarborgen. Onze inspecties voldoen aan de richtlijn van de NRP 9200:2015 en geven een helder beeld van de risico’s en mogelijke herstelmaatregelen.

Wilt u meer weten over hoe IOB u kan ondersteunen bij een dergelijk vraagstuk? Neem dan contact op met Rob Kokshoorn, via e-mail r.kokshoorn@iob.nl of telefoon 0615065898.