Revitaliseren in sneltreinvaart

Constructieve verbetering galerijflats Sliedrecht in slechts acht dagen per gebouw - artikel Stedenbouw

In 2011 stortte de galerij van een jaren zestig flat in Leeuwarden in als gevolg van putcorrosie. Woningcorporaties met vastgoed uit dezelfde bouwperiode kregen de verplichting hun gebouwen constructief te laten onderzoeken. Tablis Wonen uit Sliedrecht nam haar verantwoordelijkheid en ging over tot de revitalisatie van vier galerijflats.

Adviseur constructieve techniek Edwin van Strien: “In opdracht van woningcorporatie Tablis Wonen heeft IOB de vier complexen – Reiger, Lijsterhof, Nachtegaal en Merelnest – onderzocht. Daarmee zijn we begonnen in oktober 2013. In eerste instantie is er een steekproefonderzoek uitgevoerd met aansluitend een 100% onderzoek. Geconcludeerd werd dat de uitkragende vloeren van de balkons en galerijen niet voldeden aan de veiligheidseisen. Er zijn toen tijdelijke voorzieningen in de vorm van stempels aangebracht.” Vervolgens, zo geeft van Strien aan, werd op basis van de eerdere bevindingen een vervolgtraject samengesteld.

Lees het hele artikel uit de Stedenbouw hier