Officiële opening winkelcentrum Hanzewijk Kampen

Op woensdag 3 februari 2016 wordt winkelcentrum Hanzewijk in Kampen officieel geopend. Wethouder Martin Ekker van de gemeente Kampen gaat deze handeling verrichten. De ontwikkeling en realisatie is in handen van Multi en DeltaWonen. Multi heeft IOB gevraagd voor de complete bouwkostenbegeleiding van SO-fase naar directiefase incl. het beoordelen van de inschrijvers. Ook hebben we voor de nieuwbouw de volledige constructieve engineering verzorgd. 

In het kader van de herstructurering van de Hanzewijk is de bestaande winkelstrip aan de Dr. Damstraat gesloopt en is een nieuw winkelcentrum gerealiseerd. Het nieuwe winkelcentrum is gebouwd op de hoek Beneluxweg en Dr. Damstraat en omvat circa 6.000 m2 winkels. Van de 6.000 m2 is 2.000 m2 vervanging van de bestaande winkelstrip. Boven en naast de winkels worden 108 huur- en koopwoningen gerealiseerd. Tevens komen er circa 300 parkeerplaatsen op het maaiveld.