Constructietechniek Badhuis Cadzand

Boven op het duin gelegen in een fraai duinlandschap. Op de meest prominente plaats van Cadzand. Dichter bij het strand dan ieder ander project. Badhuis Cadzand is een prachtig gebouw. Het gebouw bestaat uit 8 bouwlagen. Op de eerste twee bouwlagen is een ondergrondse parkeergarage gesitueerd. Op de souterrain zijn een wellness met zwembad en de voorzieningen voor de horeca gelegen. De bergingen van de bovengelegen appartementen zijn eveneens op deze vloer gesitueerd. Aan de zeezijde zijn op de begane grondvloer 3 horecagelegenheden mogelijk. Verder zijn de begane grondvloer tot en met de vijfde verdieping ingericht als appartementen. Een aantal hiervan zullen permanent bewoond gaan worden.

Vorige keer hebben we al verteld over de bouwfysische werkzaamheden van IOB voor dit mooie project. Nu vertellen we u graag meer over de constructie.

Als onderdeel van het ontwerp is een rapportage opgesteld om de waterkering technische gevolgen van de voorziene bouw te verkennen. Hieruit is geconcludeerd dat de toekomstige bebouwing gelegen is nabij de actieve afslagzone. Dit maakt dat de 3-laagse bouwput in het duingebied functioneel onderdeel uitmaakt van de primaire zeewering. Aan de hand van deze rapportage heeft IOB nader overleg met het Waterschap gevoerd en zijn deze afspraken opgenomen in de toetsing van de kelderconstructie.

De voorzijde en zijkanten van de kelderconstructie moeten worden uitgevoerd als een stabiele keermuurconstructie om de veiligheid van de waterkering te garanderen. Dit houdt ook in dat verschillende vloeren als onderdeel van deze kering moeten worden uitgevoerd.

Verder heeft IOB binnen het constructieve ontwerp een aantal aspecten gecombineerd om een hoogwaardig, doch financieel en uitvoeringtechnisch reëel, gebouw te stichten. Zo is er in het ontwerp rekening gehouden met een gereduceerd betontransport bij het storten van de vloeren. De toegang tot de bouwlocatie is tevens de belangrijkste toegang tot het strand. Een gereduceerd transport komt ten goede aan de veiligheid van de omgeving. Daarnaast kunnen door het gereduceerde gewicht van de vloeren grotere overspanningen gemaakt worden wat de indeelbaarheid van de woningen, horeca en stallingsgarage ten goede komt.  

Al met al is er, ondanks de complexe kapconstructie, de stapeling van verschillende functies (stallingsgarage, horeca en woningen), een helder constructief ontwerp geïntegreerd binnen de bouwkundige kaders van het ontwerp.