Van EPC naar BENG: wat zijn de gevolgen?

Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe eisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen. In plaats van de energieprestatie-eisen uit te drukken in een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC), komen de Bijna Energie Neutraal Gebouwd (BENG) indicatoren ervoor in de plaats. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor BENG. Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van 3 individueel te behalen eisen:

  • de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  • het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  • het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

Naast deze drie BENG-indicatoren is er ook een indicator voor zomercomfort geïntroduceerd. Hiermee moet het risico op een te hoge binnentemperatuur in de zomer worden voorkomen. Daarom is er in de NTA 8800 een parameter (TO-juli) opgenomen die het risico op oververhitting inschat. 

Dit betekent dat ook IOB bij het opstellen van een energielabel en/of BENG berekening volgens de nieuwe methodiek NTA8800 te werk gaan. En daar weten onze energieadviseurs Jeffrey Koole en Danielle van Oers gelukkig alles van af!

Meer weten? Neem dan contact met ons op via 088-4464462 en vraag naar een van onze collega’s.