Vloeistofdichte voorzieningen

Heeft u plannen voor een Cleaning slab, een chemicaliën overslagplaats of een andere vloeistofdichte voorziening op uw terrein?

Dan is het goed om te weten dat er verschillende mogelijkheden zijn om een vloeistofdichte voorziening te creëren. Vloeistofdichte voorzieningen zijn eigenlijk onder te verdelen in 2 hoofdgroepen. Je heb voorzieningen waarbij het oppervlak van de voorziening (de verharding) zelf vloeistofdicht is en je hebt voorzieningen waarbij het oppervlak zelf niet vloeistofdicht is, maar onder het oppervlak een vloeistofdichte “kuip” constructie is aangebracht.

Stel u wilt een vloeistofdichte voorziening die tegen een stootje kan, die eenvoudig visueel te controleren is en bij beschadigingen eenvoudig te repareren is. Wij hebben de afgelopen 10 jaar goede ervaringen opgedaan met vloeistofdichte staalplaatverhardingen, aangebracht op een asfaltconstructie, die al deze voordelen biedt. Als de vloeistofdichte voorziening echt voor hele zware belastingen geschikt moet zijn, hebben wij goede ervaringen met vloeistofdichte voorzieningen die bestaan uit een robuuste niet vloeistofdichte verhardingsconstructie met een vloeistofdichte kuipconstructie eronder. Deze zijn minder eenvoudig te inspecteren, maar hebben wel het voordeel dat beschadigingen aan de verharding, niet direct de integriteit van de vloeistofdichte voorziening aantasten.

We hebben toestemming gekregen van Lekkerkerker Rotterdam om enkele foto’s van de voor hun door IOB ontworpen en geëngineerde vloeistofdichte voorziening te delen. Het betreft een vloeistofdichte voorziening die tegen een stootje moest kunnen omdat de van verhuur terugkomende stalen rijplaten hier met zwaar materieel worden behandeld. De locatie is voorzien van een vloeistofdichte staalplaatverharding op een asfaltconstructie. De afwatering van de staalplaten gaat via een vloeistofdichte stalen ACO Exodrain goot en een olie- en benzine afscheider naar het riool.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk van der Linden. Hij is één van onze adviseurs op het gebied van vloeistofdichte voorzieningen. 06-52343894.