Tijdelijke huisvesting tijdens turnaround

Wilt u op uw terrein in de Rotterdamse haven tijdelijke huisvesting plaatsen in de vorm van een Contractor Camp of een ketenpark tijdens een Turnaround? Dan is het goed om te weten dat u een keet of een ketenpark voor een Turnaround of een nieuwbouw project in de meeste gevallen vergunningsvrij kunt plaatsen.Deze keten zijn vergunningsvrij omdat ze gezien worden als tijdelijke hulpconstructies die functioneel verbonden zijn aan de Turnaround of het nieuwbouwproject. Na afloop van het project dienen de keten direct weer verwijderd te worden.

Wet- en regelgeving

Houd er rekening mee dat vergunningsvrij niet regelvrij betekent. De keten moeten namelijk goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten en verdeeld worden in brandcompartimenten, met onderling voldoende afstand tegen brandoverslag. Is de tijdelijke huisvesting op uw terrein bedoeld voor meerdere reguliere onderhoudsprojecten en/of nieuwbouwprojecten? Lees: langere periode. Dan mag u het in de meeste gevallen niet vergunningsvrij plaatsen.

Tijdelijke bouwvergunning

Voor de huisvesting van een Contractor Camp zult u een tijdelijke bouwvergunning moeten aanvragen. Met deze tijdelijke bouwvergunning mag de huisvesting maximaal 15 jaar blijven staan. Aan deze tijdelijke huisvesting voor 15 jaar worden ook strengere eisen gesteld. Units zijn bijvoorbeeld wel mogelijk, maar houten schottenketen niet. De units moeten namelijk voldoen aan de landelijke wet en regelgeving en aan de plaatselijke bestemmingsplan eisen. In de bestemmingsplannen van het Rotterdamse havengebied zijn veiligheidseisen opgenomen, zoals scherfwerend glas en kierdichtingen.

Komt u er zelf niet uit, of heeft u behoefte aan ondersteuning? Vraag het IOB!