Wijziging diensten Openbaar Meldsysteem VRR

Tot op heden heeft Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) een overeenkomst met Siemens voor het organiseren van de directe doormelding. Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt de brandbeveiligingsinstallatie in objecten met de regionale alarmcentrale van de VRR. Op 1 januari 2021 verloopt de overeenkomst tussen Siemens en de VRR. Vanaf dit moment zal de VRR geen OMS-diensten meer aanbieden.   

Wat betekent dit voor u als gebouweigenaar? 

Om de doormelding te kunnen handhaven is het van belang dat er voor 1 januari 2021 een overeenkomst is afgesloten met een OMS-aanbieder. Er zijn verschillende partijen die deze doormeldingen kunnen verzorgen. Ga naar de website van VVR voor een actuele lijst met commerciële OMS-aanbieders.

Meer weten

In het Bouwbesluit staat of uw brandmeldinstallatie een doormelding dient te hebben. U kunt deze verplichting ook nakijken in het Programma van Eisen van uw brandmeldinstallatie. Dit onderdeel vindt u in het logboek van uw brandmeldinstallatie. Ook als u een vrijwillige doormelding heeft, is dit opgenomen in het Programma van Eisen. Raadpleeg bij twijfel de onderhoudspartij van uw brandmeldinstallatie.

Alle bedrijven met een directe doormelding naar de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben deze brief ontvangen.