Constructieve veiligheid CC3 in de industriële sector

Sinds de invoer van de nieuwe bouwregelgeving (eurocodes) in 2012 vallen bouwwerken waarvoor een milieuvergunning noodzakelijk is, in een verhoogde veiligheidscategorie. Onder andere gemeente Rotterdam gaat nu handhaven op deze regelgeving. 

Wanneer CC3?

Voor veel projecten in een industriële omgeving is er een milieuvergunning nodig om te kunnen bouwen. De projecten waarvoor zo’n milieuvergunning noodzakelijk is, vallen automatisch in de gevolgklasse CC3. 

Consequenties

De gevolgklasse CC3 betekent tenminste 10% extra veiligheid ten opzichte van de standaard veiligheid. Voor u betekent dit doorgaans meer materiaal en dus hogere bouwkosten, maar ook het toegepaste materiaal moet voorzien zijn van certificering. Daarnaast wordt er meer controle geëist op het ontwerp en de uitvoering. Voor CC3 verlangt de regelgeving een second opinion op de constructiedocumenten door een onafhankelijk ingenieursbureau. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

IOB heeft alle kennis en ervaring in huis om u tijdens het ontwerpproces te begeleiden. Wij kunnen ook de second opinion uitvoeren of een controle op de bouwplaats verzorgen. In sommige situaties is het zelfs mogelijk om af te wijken van CC3.

Voor de uitvoering van deze controle en overige vragen kunt u contact opnemen met Arjan Beukelman - adviseur Constructietechniek bij Ingenieursbureau IOB. a.beukelman@iob.nl of 088-4464413.