Onderzoeksplicht breedplaatvloeren

Is uw gebouw onderzoeksplichtig?

Per 1 april 2020 is de onderzoeksplicht voor gebouweigenaren met breedplaatvloeren van kracht. Op basis van de vastgestelde rekenregels kan beoordeeld worden of het gebouw voldoet aan de geldende veiligheidseisen. 

Gebouwen hoger dan 70 meter en gebouwen met verminderd zelfredzame personen zoals zorgcentra, krijgen de hoogste prioriteit (gevolgklasse CC3). Deze gebouwen moeten namelijk vóór 1 januari 2021 beoordeeld zijn. Hierna volgen de gebouwen in gevolgklasse CC1 en CC2, met als doel dat alle gebouwen met breedplaatvloeren gaan voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit. 

Voor de uitvoering van deze controle en overige vragen kunt u contact opnemen met Andre Lankhof - adviseur Constructietechniek bij Ingenieursbureau IOB. 088-4464462