Constructieve veiligheid CC3 Hoogbouw - Hoe houd je je gebouw constructief veilig?

Gebouwen boven de 70 meter moeten aan steeds meer eisen voldoen. Onder andere gemeente Rotterdam handhaaft nu strenger op deze regelgeving. Waar moet je allemaal opletten? Een bijdrage van ingenieursbureau IOB.

Ieder bouwwerk moet constructief veilig zijn. Dit blijkt echter geen vanzelfsprekendheid. Veel gemeenten stellen hoge prioriteiten aan de borging van veiligheid. Dit essentiële aspect zou in toezicht en toetsing veel aandacht moeten krijgen, maar de werkelijkheid is anders. Veel gemeenten beschikken niet over de nodige expertise en besteden deze taak ook niet op een goede manier uit.

Om de constructieve kwaliteit te kunnen waarborgen zijn er drie categorieën opgesteld: CC1, CC2 en CC3. Ook wel simpelweg gevolgklasse 1, 2 en 3. Hoe hoger de klasse, hoe hoger de eisen. Zo is bijvoorbeeld in gevolgklasse CC3 een second opinion (of third party review) een vereiste.

Consequenties
Woontorens boven de 70 meter vallen in de gevolgklasse CC3. Ook bouwwerken waarvoor een milieuvergunning noodzakelijk is vallen binnen deze verhoogde veiligheidscategorie.

De gevolgklasse CC3 betekent tenminste 10% extra veiligheid ten opzichte van de standaard veiligheid. Voor bouwers betekent dit doorgaans meer materiaal en dus hogere bouwkosten, maar ook het toegepaste materiaal moet voorzien zijn van certificering. Daarnaast wordt er meer controle geëist op het ontwerp en de uitvoering. “Wanneer u een gebouwhoogte heeft van net iets hoger dan 70 meter, bedenk dan of dit ook echt noodzakelijk is. Hier kunt u de eerste optimalisatie behalen,” aldus Arjan Beukelman, adviseur constructietechniek bij IOB.

Kwaliteitscontrole
Daarbij is ook belangrijk, vertelt Beukelman, dat alles goed wordt gedocumenteerd. Beukelman: “Steeds vaker worden ingediende stukken naar ons gestuurd. Deze ingediende plannen komen niet door de kwaliteitscontrole en worden afgekeurd. Zoals bijvoorbeeld een bouwwerk dat in de verkeerde gevolgklasse wordt ingedeeld."

Daarom zegt Beukelman tot slot: “Het is belangrijk om in het beginstadium van een project je te laten informeren over de gevolgen van CC3. Ingenieursbureau IOB heeft hier inmiddels veel ervaring mee en kan u daarbij helpen.”

Meer informatie? Neem contact op met Arjan Beukelman via a.beukelman@iob.nl of 088-4464413.

Hoe houd je je gebouw constructief veilig.pdf