Energielabel advies voor utiliteitsgebouwen

Het energielabel voor utiliteitsgebouwen toont hoe energiezuinig bijvoorbeeld een kantoor of ziekenhuis is. Ook vermeldt het energielabel beknopt welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Een energielabel is verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van bestaande gebouwen. Bij nieuwe verhuur moet de eigenaar van het gebouw een afschrift van het energielabel aan de nieuwe huurder geven. Bij verkoop ontvangt de koper het energielabel van de vorige eigenaar. De verantwoordelijke voor het label is dus de verkoper of verhuurder en deze verplichting is niet elders te beleggen.

Per 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT gaat controleren of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. De verkoper of huurder riskeert anders een boete die kan oplopen tot € 20.250.

Vanaf 2023 is elk kantoor groter dan 100 m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of lager. Voldoet het pand niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

De verplichting geldt niet als:

  • De kantoorruimte wordt gebruikt als nevenfunctie;
  • De oppervlakte van de kantoorruimte kleiner dan 50% is van het totale oppervlakte van het gebouw;
  • Het gaat om monumenten (Rijk / Provincie / Gemeente), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten;
  • Het gaat om panden die binnen twee jaar worden gesloopt, getransformeerd of onteigend.

Klik hier voor het prijzenblad energieprestatie advies utiliteitsgebouwen (EPA-U)

Energielabel advies voor utiliteitsgebouwen