Samenwerking Joulz Energy en Ingenieursbeau IOB

Feestelijk nieuws! Op 13 september heeft de officiële start plaatsgevonden van de samenwerking tussen Joulz Energy en IOB. De samenwerking heeft betrekking op de door IOB te leveren ingenieursdiensten aan Joulz voor de komende 3 jaar. Het betreft perceel 'Engineering Bouwkundig'.