Hoe staat het met de veiligheid van uw galerij of balkon?

Om de constructieve veiligheid van balkons en galerijen te kunnen waarborgen zijn er verschillende oplossingsmogelijkheden voorhanden. Oa. het toepassen van koolstofslijmwapening of VVUV-systeem tot vervanging van de gehele galerij.

Afhankelijk van de wensen van de woningcorporatie of VVE is het mogelijk om bij een aantal oplossingen toekomstgericht te werk te gaan. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om de galerijen en balkons op te hogen naar een zogenaamd toegankelijkheidsniveau (rollator en rolstoelvriendelijk), waarmee de flat levensloopbestendig wordt. De uiteindelijk gekozen oplossing wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren. Hierbij te denken aan kosten, overlast, meerjarenonderhoudsplanningen, toegankelijkheid en beeld.