Restauratie landhuis - Delftweg 166

Aan de Delftweg 166 te Rotterdam is Landhuis Nieuw Rhodenrijs gelegen. Dit landhuis wordt momenteel hersteld t.g.v. een brand en getransformeerd tot zorg. IOB heeft voor het brandherstel de opname inclusief het hersteladvies t.g.v. verzorgd. Voor de transformatie naar zorg heeft IOB het bouwkosten en constructie- en installatieadvies verzorgd. Tijdens de uitvoering zorgt IOB voor de directievoering en het vaktechnisch toezicht.

Het landhuis is als Rijksmonument opgenomen in het monumentenregister. Na de brand in 2010 is een groot gedeelte van de “personeelsvleugel” verloren gegaan. De rieten kap en dakconstructie zijn geheel verdwenen. De rest van het gebouw, niet door de brand aangetast, heeft veel te lijden gehad van verschillend gebruik in de afgelopen decennia. De gemeenteraad heeft begin dit jaar ingestemd met een plan om het landgoed te gaan exploiteren voor huisvesting van ouderen met een zorgbehoefte.

Het landhuis werd in 1933 gebouwd in opdracht van de familie van Hoboken naar ontwerp van architect A. van Pouderoyen. Het landhuis en bijbehorende onderdelen zijn in traditionalistische stijl ontworpen. Gekozen is nu voor een benadering waarbij de indeling, oorspronkelijk door architect Pouderoyen getekend, zoveel mogelijk wordt gehandhaafd, c.q. gereconstrueerd. De nadruk komt hierbij te liggen op prominente en representatieve ruimtes. De over het algemeen gevoelde beperkingen bij herontwikkeling, vooral van een Rijksmonument, is bij de hier voorgestelde bestemming en doelgroep juist een plus. De grotere monumentale ruimten in beide gebouwen lenen zich bij uitstek voor ontmoeten, recreëren, eten en ontwikkelen van sociale contacten.

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam, Cluster Stadsontwikkeling

Partners
Putter & Partners Architecten, Oostelbos - van der Berg

Locatie
Delftweg Rotterdam

Omvang
1226 m²

Expertise
Beheer & onderhoud
Bouwkostenadvies
Brandveiligheid
Constructietechniek
Bouwmanagement & vaktechnisch toezicht
Installatietechniek