Herontwikkeling Klaasje Zevenster

In Amstelveen worden 88 appartementen in de vrije sector huur en 52 intramurale zorgwoningen gerealiseerd op de locatie Klaasje Zevenster. Het complex wordt gebouwd door De Nijs. Zorginstelling Brentano huurt de zorgwoningen en 350 m2 voor zorgondersteunende functies. De oplevering staat gepland in de zomer van 2017.

Syntrus Achmea RE&F gaat de 88 zelfstandige, levensloopbestendige woningen verhuren aan 70-plussers (met een lichte tot zware zorgvraag) en aan volwassenen met een zorgvraag bijvoorbeeld vanwege MS. Brentano draagt bewoners aan voor deze woningen en levert desgewenst thuiszorg. De 52 zorgwoningen bestaan uit kleinschalige groepswoningen voor ouderen met dementie. In totaal gaan circa 120 mensen in het nieuwe Klaasje Zevenster wonen. 

Klaasje Zevenster was eigendom van Brentano. De zorginstelling verkoopt het vastgoed om zich te concentreren op het bieden van zorg. Naast het complex dat Syntrus Achmea RE&F in portefeuille neemt, zijn er ook plannen voor de bouw van vijf woontorens op het terrein met in totaal 150 appartementen met een gemiddelde oppervlakte van 90 m2. De bouw hiervan start naar verwachting pas in de tweede helft van 2017, na de sloop van het oude woonzorgcentrum en aanleuncomplex. 

IOB heeft bij dit project de engineering van de constructies en installaties gedaan voor de fasen VO en DO en de stukken ten behoeve van de omgevingsvergunning. Daarnaast heeft IOB de EPC berekeningen voor het gehele complex opgesteld. 

Opdrachtgever
BOAG B.V.

Partners
Greiner Van Goor Huijten Architecten Amsterdam

Locatie
Amstelveen

Expertise
Bouwfysica
Constructietechniek
Installatietechniek