Bouwmanagement & vaktechnisch toezicht

Bouwmanagement

IOB verzorgt het bouwmanagement van zowel kleine als grote projecten in alle fasen van het bouwproces. Dit doen wij vanuit onze ruime technische kennis van het ontwerp- en bouwproces.

Het bouwmanagement is veelal een logisch vervolg op het eerder gestarte projectmanagement. Technische procesbeheersing vraagt om een duidelijke aansturing door een bouwmanager, eventueel ondersteund vanuit onze disciplines binnen het bedrijf. De ontwerp- en bouwprocessen worden door ons in alle opzichten actief begeleid door een bouwmanager. Het bouwmanagement van IOB zet kennis en deskundigheid in om de belangen van de opdrachtgever optimaal te behartigen. Ons bouwmanagement staat voor een resultaatgerichte aanpak. Als vertegenwoordiger van de opdrachtgever geeft de bouwmanager leiding aan alle ingeschakelde adviseurs en uitvoerende partijen.

In de uitvoeringfase kunnen wij ook het bouwmanagement invullen. Een deskundige bouwmanager, ook wel directievoerder genoemd, is van essentieel belang in een project. De bouwmanager opereert in naam van de opdrachtgever en is onder andere de voorzitter van de bouwvergadering en stuurt de realisatie van de bouw aan. Niet alleen bewaakt hij/zij de kosten, kwaliteit en planning, hij/zij bewaakt ook de communicatie tussen de partijen. Daardoor is het resultaat een succesvol bouwproject dat binnen de afgesproken kaders wordt opgeleverd. De bouwmanagers van IOB opereren onder onze certificaten ISO9001, ISO14001 en VCA.

Enkele referenties:

 • Bouwmanagement nieuwbouw entree Van Gogh Museum - Amsterdam
 • Bouwmanagement (assistent) nieuwbouw Centraal Station - Rotterdam
 • Bouwmanagement nieuwbouw parkeergarage en bibliotheek - Spijkenisse
 • Bouwmanagement (assistent) nieuwbouw jachtbouwhal Oceanco - Alblasserdam
 • Bouwmanagement renovatie Rijksmuseum Philipsvleugel - Amsterdam
 • Bouwmanagement nieuwbouw theater De Stoep - Spijkenisse

       

Vaktechnisch toezicht

Naast het bouwmanagent kunnen wij ook vaktechnisch toezicht houden op het bouwproces. De toezichthouder toetst en stuurt op het behalen van de gewenste kwaliteit. Door de (onder)aannemers goed aan te sturen en uitvoering in het werk te toetsen, wordt de kwaliteit van het project gewaarborgd. Hierbij is duidelijkheid van essentieel belang evenals het kunnen enthousiasmeren van bijvoorbeeld het bouwteam. Vakmanschap bij een ieder in de uitvoerende fase moet gewaarborgd zijn en die expertise brengen wij in. Daarnaast bewaakt de toezichthouder de facturering van de aannemer. Doordat het vaktechnisch toezicht de controle doet op mogelijke onvolkomenheden en daarin een sturende rol vervuld, zal de kwaliteit van het opgeleverde gewaarborgd zijn. Omdat geen project hetzelfde is worden altijd afspraken op maat gemaakt. Zo wordt u zo goed mogelijk ontzorgd. Ook ons vaktechnisch toezicht opereert onder onze certificaten ISO9001, ISO14001 en VCA.

Enkele referenties:

 • Vaktechnisch toezicht (2e lijns) nieuwbouw Centraal Station - Rotterdam
 • Vaktechnisch toezicht nieuwbouw Gamma - Hellevoetsluis
 • Vaktechnisch toezicht nieuwbouw 148 woningen - Zuidland
 • Vaktechnisch toezicht verbouwing & uitbreiding Hannie Dekhuijzen - Rotterdam
 • Vaktechnisch toezicht nieuwbouw theater De Stoep – Spijkenisse