BIM

BIM

BIM staat voor Bouwwerk Informatie Model (ook wel Management). Een BIM Is een digitale weergave van de functionele en fysieke eigenschappen van een  bouwwerk. Een virtuele versie van bijvoorbeeld een gebouw of infrastructuur, of het proces om daartoe te komen. De kern van het BIM is een 3D gebouwmodel, de geometrie. Hieraan zijn alle gegevens gekoppeld die nodig zijn voor het ontwerpen, bouwen en beheren van het bouwwerk.

Bij IOB vinden we dat BIM gaat over strategisch samenwerken met partners, slim innoveren en samen afstemmen en optimaliseren van de processen van visueel communiceren tot modelleren. Dit alles met inachtneming van de huidige standaarden op het gebied van BIM en uitwisseling via open standaarden.

Wij beginnen met uw project en uw vraagspecificatie. We kennen de werkwijze van de modelleurs en begrijpen het doel van het model. Zo komen we tot een model dat specifiek afgestemd is op uw project.

Een BIM is een consistent en gevalideerd gebouwmodel dat herbruikbare informatie bevat tot op een detailniveau dat voorheen ondenkbaar was. Het gaat dan onder andere over materialen, planning en kosten van BIM (bouw)partners en toeleveranciers.

Deze informatie wordt eenmalig toegevoegd en integraal beheerd en is dus in te zetten in de complete levenscyclus van het bouwwerk, van ontwerp tot realisatie en van engineering tot onderhoud.

Wij geloven in de krachtige processen waar BIM alle ruimte voor geeft en in de absolute meerwaarde van BIM voor onze klanten. Al onze BIM product- en procesinnovaties zijn gericht op het krijgen van consistente modeldata, zodat u als onze klant maximaal rendement kan halen uit het gebouwmodel. Leidend hierbij is ‘lean innovation’, verbetering en opnieuw gebruiken van de bestaande, gemaakte modellen zonder dat er opnieuw een heel ontwerp- en ontwikkeltraject aan hangt.

Wat verzorgt IOB voor uw project?

  • BIM magement en advies
  • BIM regie met controle en validatie van modellen
  • Opstellen van BIM protocollen
  • Opstellen van BIM werkplannen
  • Opstellen van leveringsspecificatie
  • BIM engineering tot op het hoogste detailniveau
  • BIM modellen voor alle disciplines (bouwtechniek, constructietechniek en installatietechniek)
  • Verzorging van specifieke BIM content
  • Koppelen van data aan modellen
  • Effectief gebruiken van de data (bijvoorbeeld begroting of hoeveelhedenstaat)