Beheer & onderhoud

Als ingenieursbureau focussen wij niet alleen op nieuwbouw. Behouden van uw huidige vastgoed is immers ook een prioriteit. Adequate onderhoudsplannen verlengen niet alleen de levensduur van uw gebouwen, maar geven u ook inzicht in de total cost of ownership.

Meerjaren onderhoudsplan
Het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is essentieel om goed inzicht te hebben in uw vastgoed. Hierdoor worden preventief onderhoud en renovatie al in een vroegtijdig stadium bekend. Zo weet u wanneer u wat moet investeren in uw vastgoed.

NEN2767/NEN2580
Omdat u een professioneel ingenieursbureau verwacht werken wij conform normen en standaarden. Zo doen wij de ‘quick scan’ en inspecties van uw gebouwen op basis van de ‘Rijksgebouwendienst conditiemeting’ of conform de NEN2767. Daarnaast maken wij graag de bijbehorende tekeningen en ontvangt u een rapportage conform NEN 2580. Dit ter controle van het aantal verhuurbare vierkante meters.  Wanneer uw pand niet meer bruikbaar is kunt u ons ook inschakelen voor het regelen van de sloopvergunning, asbestinventarisatie en uw V&G plan.

GIS
In een Geografisch Informatie Systeem kunt u als vastgoedbeheerder snel en gemakkelijk inzicht krijgen in de staat van uw onderhoud. Door slimme koppelingen te maken van uw GIS database met andere informatiebronnen (zoals het CBS, GBA enzovoorts) krijgt u met een druk op de knop inzicht in bijvoorbeeld: grondwaterstanden, demografische samenstelling wijk, huisnummers, bouwjaren, etcetera. De mogelijkheden zijn talrijk en komen wij graag aan u presenteren.