Duurzaam bouwen

Ingenieursbureau IOB maakt de bebouwde omgeving duurzamer. Dat wil zeggen: betere gebouwen voor de mens, maar óók betere gebouwen voor het milieu.

Dat begint al in een vroeg stadium van onze dienstverlening. We streven naar een ontwerp dat de negatieve milieueffecten van het gebouw over de gehele levensduur zo veel mogelijk beperkt. Dat betekent niet alleen oog voor een laag energieverbruik, maar ook het stimuleren van het gebruik van duurzame(re) materialen. Tegelijkertijd streven we er in het ontwerp ook naar positieve milieueffecten te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden om opgewekte energie terug te leveren of gebruikte materialen te hergebruiken.

Duurzaam bouwen begint binnen ingenieursbureau IOB al in het offerte traject. Zo attenderen wij onze opdrachtgevers met behulp van onze zogenoemde ‘Groene Offerte’ op verduurzamingskansen binnen hun projecten. Hierin maken wij een afspiegeling van de reguliere uitvoering van het project ten opzichte van een meer duurzame uitvoering. Ook houden wij rekening met eventueel beschikbare subsidies om verduurzamingsmogelijkheden te realiseren of die bij gebruik (financieel) voordeel opleveren.

Duurzaamheid vinden wij belangrijk. Een van onze collega’s is zelfs een van de drijvende krachten achter Stichting Ecobouw Nederland. Een initiatief om de positie van biobased en circulaire bouwmaterialen, -producten en -bouwconcepten te verbeteren en te optimaliseren. Wij hebben dan ook altijd de meest actuele kennis in huis en denken graag met u mee over de kansen binnen uw project.

Circulair bouwen

De Nederlandse overheid zet met haar regelgeving en diverse transitieagenda’s vol in op een circulaire economie. “Nederland Circulair 2050”, luidt het devies en het gelijknamige programma.  Bij circulair bouwen gaat het niet alleen om wat er aan grondstoffen, materialen en producten in een gebouw zit, maar gaat het vooral om hoe we deze elementen kunnen behouden of hergebruiken. Goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van onze opdrachtgevers. Een win-win situatie dus.

Ingenieursbureau IOB biedt een denkraam voor de mogelijkheden van circulair bouwen binnen bouwprojecten. Kansen zien en samen kansen creëren.  Dat betekent dat wij al in een vroeg stadium meedenken over de hergebruiksmogelijkheden van de te gebruiken elementen en rekening houden met flexibiliteit in het ontwerp met het oog op toekomstig gebruik. Daarmee creëren we niet alleen waarde, maar zorgen we er ook voor dat het gebouw ook in de toekomst eenvoudiger kan worden aangepast aan veranderende eisen en wensen van de gebruiker.

Waarde creëren en waarde bewaren. Dat is wat wij doen. Voor onze opdrachtgevers, maar ook voor het milieu.