Uitnodiging Wet verbetering VvE's 30 maart as.

In de praktijk blijkt dat VvE's onvoldoende geld hebben om het gebouw te onderhouden, laat staan duurzamer te maken. Met alle gevolgen van dien: onveilige situaties, waardeverminderingen en achteruitgang van leefbaarheid en buurt. Met de nieuwe Wet verbetering VvE;s, ingegaan per 1 januari j.l. wil de overheid het functioneren van VvE's verbeteren en zorgen dat voldoende gespaard wordt voor onderhoud en vernieuwing.

Vanaf 2017 wordt iedere VvE verplicht jaarlijks een reservering te doen van 0,5% van de herbouwwaarde, dan wel een goed MJOP hebben. Daarnaast worden VvE's van galerijflats verplicht onderzoek te doen voor 1 juli 2017 naar de constructieve veiligheid van galerij-, en balkonvloeren. Om verduurzaming te stimuleren worden VvE's bevoegd om leningen aan te gaan en de regels met betrekking tot hoofdelijke aansprakelijkheid worden versoepeld.

Maasmond, Ingenieursbureau IOB en Sigma Coatings nodigen u van harte uit voor de masterclass/informatiebijeenkomst op donderdag 30 maart (16:00-21:00 uur) over de gevolgen van de Wet verbetering VvE's. We verwelkomen u graag in de inspirerende omgeving van Brasserie Waalhaven, gelegen aan de start-, en landingsbaan van Rotterdam The Hague Airport. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op onder meer de volgende onderwerpen:


• Wat is er voor u veranderd per 1 januari 2017? Waaraan moet u voldoen?
• Welke juridische gevolgen heeft deze nieuwe wet? Verantwoordelijkheid versus aansprakelijkheid?
• Welke kansen en mogelijkheden biedt de nieuwe Wet verbetering VvE's?

Aanmelden kan via: communicatie@iob.nl

 

Uitnodiging