Feestelijke opening Warmte Station Galileïstraat (WSG)

Donderdag 23 april is de feestelijke opening van Warmte Station Galileïstraat (WSG). De voormalige elektriciteitsfabriek aan de Rotterdamse Galileïstraat is in 2014 omgebouwd tot Warmte Station Galileïstraat (WSG). IOB heeft voor deze verbouwing het volledige bouwkundige, constructieve en installatietechnisch advies verzorgd. Ook heeft IOB de brandveiligheidstoets tijdens en na de sloop van de elektriciteitsfabriek uitgevoerd.

WSG levert warmte aan de stad Rotterdam. Deze warmte is afkomstig van de afvalverbrandingscentrale Rozenburg (AVR) en loopt via de Leiding over Noord naar WSG. WSG bestaat uit een boosterstation, een hulpketel, een stoomketeltje en twee warmtebuffers. Via WSG wordt de warmte doorgepompt naar het centrum van Rotterdam. De maximale capaciteit van AVR is 160 MWth. Samen met de stadscentrale Roca en de hulpketels Bleekerstraat, Kop van Zuid en Delftsevaart is hiermee de warmtelevering op Rotterdam-Noord voorzien.