Opening fietstunnel Zuidelijke Omlegging Oudenbosch

Dura Vermeer heeft in de afgelopen maand gestaag doorgewerkt aan de Zuidelijke Omlegging Oudenbosch. In de afgelopen maand is de bypass Kuivezand geopend voor het gemotoriseerde verkeer. Het hoogtepunt van vorige week is de openstelling van de fietstunnel Nattestraat. Door Dura Vermeer is IOB geselecteerd om de constructieve engineering voor vijf van de kunstwerken uit te voeren. Dit zijn vier fietstunnels en een flora- en faunapassage die uit twee bruggen bestaat.

Het project bestaat uit het aanleggen van circa 6 kilometer provinciale weg met parallelwegen en fietspaden. Het werk heeft meerdere kunstwerken zoals: een faunapassage, fietstunnels en circa 1200 meter geluidsschermen. 

Voor het project heeft Dura Vermeer een projectwebsite gemaakt. Op deze website wordt u geïnformeerd over de laatste stand van zaken, aankomende werkzaamheden en verkeershinder. Ook wordt middels foto’s het werk in beeld gebracht. De aanleg van de Zuidelijke Omlegging Oudenbosch zal ongeveer 1,5 jaar duren en is medio 2016 gereed.

Klik hier voor de nieuwsbrief van Dura Vermeer met meer informatie over de voortgang van het project.