Voortgang Zuidelijke Omlegging Oudenbosch

Op dinsdag 28 april is Dura Vermeer van start gegaan met de uitvoeringswerkzaamheden aan de Bosschendijk, onderdeel van Zuidelijke Omlegging Oudenbosch. In de aankomende periode wordt het toekomstig grondlichaam en de fundering van de rotonde en de fietstunnel gerealiseerd. Met de realisatie van het grondlichaam en de fundatie wordt eventuele latere zetting voorkomen. IOB verricht in opdracht van Dura Vermeer de constructieve engineering voor vijf van de kunstwerken. Dit zijn vier fietstunnels en een flora- en faunapassage die uit twee bruggen bestaat.

De aanleiding voor het project Zuidelijke Omlegging Oudenbosch (ZOO) is de verkeersdrukte op de doorgaande weg door Oudenbosch. Hierdoor staan de leefbaarheid, doorstroming en veiligheid onder druk. Door een toename van het vervoer over het spoor wordt deze druk extra verhoogd. Als oplossing voor dit probleem wordt gestreefd naar ontlasting van de route door Oudenbosch én het aanbieden van een alternatieve verkeersontsluiting van al het verkeer.

Het project bestaat uit het aanleggen van circa 6 kilometer provinciale weg met parallelwegen en fietspaden. Het werk heeft meerdere kunstwerken zoals: een faunapassage, fietstunnels en circa 1200 meter geluidsschermen. 

Voor het project heeft Dura Vermeer een projectwebsite gemaakt. Op deze website wordt u geïnformeerd over de laatste stand van zaken, aankomende werkzaamheden en verkeershinder. Ook wordt middels foto’s het werk in beeld gebracht. De aanleg van de Zuidelijke Omlegging Oudenbosch zal ongeveer 1,5 jaar duren en is medio 2016 gereed.