Bouwbesluit berekeningen Badhuis Cadzand

Boven op het duin gelegen in een fraai duinlandschap. Op de meest prominente plaats van Cadzand. Dichter bij het strand dan ieder ander project. Badhuis Cadzand is een prachtig gebouw. Iedere zichtzijde van het Badhuis is anders. In dit bijzondere ontwerp worden fraaie, functionele, unieke woningen ontworpen met ieder een eigen karakter. Een prachtig gebouw met een tijdloze, exclusieve uitstraling en dito appartementen en horeca. 

Het gebouw bestaat uit 7 bouwlagen. Op de eerste twee bouwlagen is een ondergrondse parkeergarage gesitueerd. Op de souterrain zijn een wellness met zwembad en horecagelegenheden aanwezig. De bergingen van de bovengelegen appartementen zijn eveneens op deze vloer gesitueerd. De begane grondvloer tot en met de vierde verdieping zijn ingericht als appartementen. Een aantal hiervan zullen permanent bewoond gaan worden. 

Op 26 november 2014 is het bestemmingsplan (omgevingsvergunning fase 1) van Badhuis Cadzand vergund. Na de omgevingsvergunning fase 1 is IOB aan de slag gegaan met de bouwbesluitberekeningen voor de definitieve bouwaanvraag. Deze moest voor 1 januari 2015 ingediend zijn. De werkzaamheden van IOB bestonden uit het bepalen van gebruiksoppervlakte en verblijfsgebieden, daglichtberekeningen, ventilatie- en spui ventilatieberekeningen, EPC berekeningen, algehele toetsing brandveiligheid. IOB heeft het volledige constructieve advies verzorgd en ook installatieadvies is door IOB gedaan.

De uitdaging voor IOB lag in de complexiteit van het gebouw. Aangezien veel uniek is aan het gebouw, is weinig repeterend werk aanwezig. Vooral bij de daglichtberekeningen moest rekening gehouden worden met verschillende overstekken, belemmeringen en kleine ramen. IOB heeft ook verder gedacht dan de gegeven opdracht door te adviseren over de dakkapellen op de bovenste verdieping, gezien deze in eerste instantie niet bijdroegen aan de daglichttoetreding. 

Daarnaast krijgt het gebouw twee gebruiksfuncties, zijnde logiesfunctie en woonfunctie. Op gebied van bouwregelgeving gelden voor beide functies andere eisen. Een extra aandachtspunt qua brandveiligheid was de tweelaagse parkeergarage en het ontvluchten hiervan. IOB heeft hier een advies en oplossing voor aangedragen. Met de adviezen van IOB is de bouwaanvraag voor 1 januari 2015 ingediend. 

Volgende maand een nieuw artikel over onze constructieve werkzaamheden voor dit badhuis!